הוירוס איחד את העולם

אם נתעלה מהתמונה של איזה נזק כלכלי וגשני גורם הוירוס לעולם ונסתכל בצורה אוביקטיבית ,אז ניראה שזאת הצלה של האנושות. כולם רוצים למחוק את הוירוס אבל אם סתם כך נימחק אותו וניתעלם ממנו אז יגיע וירוס עוד יותר גדול והוירוס הזה יראה כמו כלום .

עד שהוירוס הגיע כל העולם היה על מסילת ברזל שהיתה מובילה למלחמת עולם השלישית וכפי שאתם יכולים לנחש אם נשק של היום זאת השמדת עולם 100 אחוז ולא משנה מי ינצח,כי רדיאציה מתפזרת בכל העולם .

אף אדם הכי אשיר לא יוכל לחיות במציאות כזאת ואם כן אז בבונקר מתחת לאדמה כמו גוק או לחפש כדור הארץ אחר .

הוירוס הזה מראה לכל מיני קבוצות שחושבות שהם שולטות על העולם ויכולים לשחק איך שבא להם. הם כמו כולם תלויים באחרים ושום דבר לא יכול להגן אלהים וכל הכסף יעבד את ערכו.

רק משוגעים ימשיכו במשחק הזה ,צריכים להבין פעם ולתמיד שאנחנו כולם אחד והצלחה של כל אחד זאת הצלחה של כולם . ואחד יכול לגרום נזק לכל העולם. זאת המציאות של היום

Published by Don Leon

Simple Person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: