אדם יוצא מהבית. הוא מצפצף על ההנחיות ויוצא להתחמם קצת בשמש האביבית. הוא נועל את חלונות ביתו שלא ייכנסו בהן רוח ופורצים, לוחץ כהרגלו על כפתורי המעלית, נוסע ברכבת ותיקו מחובק קרוב אל ליבו. הוא נע ברחוב וחוטף מבטים, שוכח למדוד מטרים. מסתכל על חלונות הראווה בחשק גדול, בולע את דוכן הפירות בעיניים גדולות. נכנס לפה יוצא משם, מסתובב ומתקהל, עד שהיום דועך והוא מזדחל חזרה לדירה. אם נשא על גופו קורונה, הוא פיזר אותה כמו אבקת קסמים בלתי נראית לכל אורך נתיב מסלולו, והדביק בה כל עובר אורח. האדם הזה הוא דוגמה מהלכת על שתיים שהטבע שם לנו מול העיניים, דוגמה לקשר הישר והפשוט שהוא הנחיל בינינו, ואנחנו עשינו בו חשבונות רבים של ריחוק, חשד, זרות. ועל הדרך עוד המצאנו עניין מדומיין שלא קיים במציאות: חזקה, רכוש, קניין; גדרות, חומות וגבולות. אין באמת גבולות בעולם, מלבד אלו המלאכותיים שהקמנו בינינו. הטבע מעולם לא יצר מחיצות, ומבחינתו הגבולות שבינינו אינם קיימים – הוא שלח את הקורונה כמו כרוז ההולך לפניו ועובר בין הגבולות כמו דרך קירות – מגיע ביעף למקומות הכי נידחים. והכרוז מכריז ואומר: "הקשיבו הקשיבו. אם תחדלו לייצר דברים בטלים ולהתנהג כאילו לא אכפת לכם מכדור הארץ; אם תפנו לכם מהעסקים המדומים ותשקיעו זמן לתהות בשביל מה בכלל התאספתם בעולם, ותשבו לדון ביניכם מה חשוב בחיים – פתאום תפסיקו להתבלבל עם הקניות המרובות והמיותרות, להשתגע מהאוטוסטרדה ללא מוצא, ותתחילו להרגיש מהו קניין אמיתי, מהו רכוש רוחני. כי העולם הזה לא עשוי מחפצים, ואין לו גבולות. העולם אחד, ואתם רבים. העולם מחובר ואתם מבודדים. לכן במקום להדביק זה את זה, הידבקו יחד במטרת הטבע והתחברו כאחד"

Published by Don Leon

Simple Person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: